Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

El Centre Obert remodela espais i renova la seva metodologia per a l’atenció infants i famílies derivades des dels Serveis Socials

17 de novembre de 2015

El regidor de Benestar Social, Ramon Zaballa, acompanyat per l'equip tècnic de la regidoria i del Centre Obert, han presentat aquest matí els nous espais remodelats del Centre Obert, així com la reorientació metodològica que encara en la nova etapa. El regidor ha explicat que els espais s'han dignificat i, per altra banda, un ajut tècnic obtingut de la Diputació de Barcelona ha permès la redacció d'un nou model d'intervenció social i educativa. Fruït d'això, es va redactar un nou projecte de treball que redefineix el tipus d'intervenció i que renova l'enfoc professional del treball. El regidor explicava que el servei d'intervenció socioeducativa que es presta al Centre Obert, que funciona des de fa uns 30 anys, és un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, “que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics dels membres de la unitat familiar mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el familiar, el treball en xarxa i amb la comunitat”.

Per la seva banda, la directora del Centre Obert, Esther Olivella, comentava que les famílies ateses des del Centre Obert són famílies ja ateses des de l'equip de tractament de Serveis Socials Bàsics de Vilafranca i que tenen infants d'edats compreses entre els 3 i els 12 anys. El centre pot atendre un total de 25 infants i les seves famílies. L'atenció diària als infants del Centre Obert es duu a terme de dilluns a dijous de 16,45 a 19,15h seguint el calendari escolar.

Olivella recordava que hi ha un doble àmbit d'intervenció. Per una banda s'atenen infants, amb un espai d'estudi, el berenar i un espai de jocs.
També es treballa amb les famílies, com a unitat social bàsica que assegura la protecció i el desenvolupament dels seus membres. Per Olivella, “la millor manera d'aconseguir la seguretat i el benestar dels infants és reforçant la capacitat de les seves les seves famílies per tenir-ne cura i protegir-los. Treballem amb els adults per tal que puguin dur a terme una adequada criança i educació dels seus fills i filles. Aquest és el principal canvi introduït en la reorientació del servei”.
L'equip que composa el Centre Obert és un equip interdisciplinar format per la coordinadora de l'àmbit de tractament i atenció a les famílies, la infància i l'adolescència, una psicòloga (que és la responsable tècnica), dues educadores socials, un integrador social i una treballadora familiar.