Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Renda Mínima Inserció

La Renda Mínima d'Inserció (RMI)...

 • és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. 
 • és una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d'atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral.
 • es gestiona mitjançant la Comissió Interdepartamental, que actua com a òrgan de direcció i coordina les funcions del Departament d'Empresa i Ocupació, del Departament de Benestar Social i Família i del Departament d'Ensenyament.
   
 • assoleix els seus objectius mitjançant l'elaboració d'un Pla individual d'inserció i Reinserció social i laboral (PIR) que s'elaborarà conjuntament amb el Treballador/a Social del municipi i el sol·licitant de la prestació. 
   

Normativa vigent:
DECRET 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

Com es pot sol·licitar?
Adreçar-se als Serveis Socials Bàsics de Vilafranca del Penedès, situats al carrer dels Ferrers, 51-55 i demanar cita pel  Treballador/a Social del Servei, per tal de poder rebre una valoració tècnica del tràmit.
L'horari d'atenció és:

 • Matins de dilluns a divendres de 10h a 14h
 • Tardes dels dimecres i dijous de 16.15 h a 18.15h (excepte en horari d'estiu entre el 22 de Juny i el 14 de Setembre i el període de Nadal del 21 al 10 de Gener). 
   

Oficina d'atenció a l'usuari de la RMI
Carrer Sepúlveda, 142 08011 Barcelona
Horari d'atenció presencial: de 10h a 12h, de dilluns a divendres.
Telèfon de contacte: 93 554 40 25 (de 10h a 14h).