Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Targeta d'Aparcament per a persones amb discapacitat

Què és? 
Targetes per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que condueixin o no.
La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat s’ha de renovar periòdicament. 

Requisits 
Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i les que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica igual o inferior a 10 graus.Qui ho tramita?
L'imprès de sol·licitud el facilita l'Ajuntament on resideix la persona interessada.
El tràmit es duu a terme a l’Àrea de Serveis a les Persones (carrer Sta. Maria, 2, 1r pis.)

De qui depèn?
Depèn de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)

Documentació necessària

  • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
  • DNI del/de la titular.
  • Dues fotografies tamany carnet del/de la titular.
  • En el cas del titular conductor/a fotocòpia del permís de conduir.
  • Certificat del reconeixement de discapacitat que acrediti que supera el barem de mobilitat.