Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Carnet blanc

Carnet que dóna accés directe a serveis i prestacions, gratuïtes o subvenciondes adreçades a la Gent Gran

Per a: 

  • Persones majors de 65 anys empadronades a Vilafranca.
  • Persones menors de 65 anys, amb la condició de prejubilat o pensionista, empadronades a Vilafranca.


Dóna dret a:

  • Complex Aquàtic i Patronat Municipal d'Esports. Reducció dels imports. 
  • Activitats del Patronat de Cal Bolet i els que determini la Regidoria de cultura, 50% descompte entrades.
  • Gratuïtat del bus urbà, només per majors de 65 anys (caldrà recollir tarja especial a l'OAC, a part de tenir el carnet blanc). Excepcionalment, es donarà la gratuïtat a menors de 65 anys que tinguin reconegut el grau de disminució amb + del 33% i amb movilitat reduïda.


Es tramita a: