Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Comissió gent gran

La Comissió per al Benestar de la Gent Gran és una comissió sectorial del Consell Municipal de Serveis Socials.

Finalitats

  • Fomentar el rol actiu de la persona gran.
  • Potenciar l’associacionisme i ampliar el paper de les associacions en els equipaments municipals.
  • Fomentar el voluntariat dins del col·lectiu.
  • Permetre una visió global de les problemàtiques, necessitats i inquietuds de la gent gran.
  • Aglutinar els esforços i les accions encaminades a potenciar l’envelliment actiu del col·lectiu.


Més informació: